/ 1 نظر / 12 بازدید
بهنام

تاریخ مصرف آرزوهامون هم دست خودشه . ما فقط چند قدمی خودمون را می بینیم و با توجه به اندازه دیدمون آرزوهای مختلف می کنیم ولی خدا کیلومترها جلوتر را می بیند و تصمیمی می گیرد که در نهایت به صلاح ماست