/ 2 نظر / 37 بازدید
khodai

زندگی ؛ چون قفسی است ؛ قفسی تنگ پر از تنهایی ، و چه خوب است ، لحظه غفلت آن زندانبان ، و بعد از آن هم ، پرواز . . .[گل][گل][گل]

سيد

سلام عجب تلنگر جالبي بود . ممنون ار شما بايبت اين يادآوري[گل]