/ 3 نظر / 14 بازدید
پیشتاز اسپرت

ولی به نظر من آدمهای صبور در هر شرایطی بهترند[چشمک]

سپیده

این روزها آدمها ...! به دست هم پیر میشوند تا : به پای هم ...!