/ 4 نظر / 71 بازدید
شعیب فرامرزی

سلام وقتی موضوع رو فهمیدم خیلی تعجب کردم . به گیله مرد گفتم : آخه فلانی چرا !سری به تاسف تکون داد و گفت : دوست من چرا تعجب میکنی ؟! شیطان به دنبال آدم کج و کوله که سرتاپاش گناه و تقصیره که راه نمیوفته !اتفاقاً دنبال آدمهای راست و درسته ! وقتی مغرورت کرد که آدم خیلی مومنی هستی و بهتر از تو دیگه وجود نداره ،وقتی چند تا تعریف از اینور و اونور شنیدی و خودتو باد کردی ، وقتی فقط عیب دیگران رو دیدی و از خودت غافل شدی ، وقتی دو تا التماس دعا شنیدی و فکر کردی خبریه ، در واقع خودت خبر نداری که سر سفره ی شیطان نشستی و سرنوشتی مثل برصیصای عابد و بلعم باعورا رو داری برای خودت مینویسی . به گیله مرد گفتم راست گفتی ؛ دزد به آدمی میزنه که ثروت هنگفتی داره و چه ثروتی بالاتر از ایمان .

khodai

توکل یعنی اجازه دادن به خداوند ، که خودش تصمیم بگیرد تو فقط بخواه و آرزو کن ، اما پیشاپیش شاد باش و ایمان داشته باش که رویاهایت ، هم چون بارانی در حال فرو ریختنند! پیشاپیش شاد باش و شکر گذار ، چرا که خداوند نه به قدر رویاها بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد![گل]

خسرو پیری

شیشه های شکسته تعویض می شوند . . . پل های شکسته ، تعمیر . . . آدم های شکسته ، فراموش ! [گل][گل][گل][گل]