/ 2 نظر / 13 بازدید
شعیب فرامرزی

سلام از گیله مرد پرسیدم : بهترین چیزی که میشه از دنیا برداشت چیه ؟کمی فکر کرد و گفت : دست ؛با تعجب گفتم : چی ؟ دست ؟گفت بله ، اگر از دنیا دست برداریم کار بزرگی انجام دادیم که کوچکترین پاداشش رضوان خداونده