/ 4 نظر / 14 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir

شعیب فرامرزی

سلام گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذيربا اعتماد زمان حالت را بگذران وبدون ترس براي آينده آماده شو.ايمان را نگهدار وترس را به گوشه اي انداز .شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن.