/ 2 نظر / 64 بازدید
khodai

آدم منطقی خودش را باجهان وفق میدهد، آدم غیر منطقی اسرار داردجهان با او تطبیق کند، همین است که جهان پیش رفتنش را مدیون آدم های غیر منطقی ست[گل][گل][گل]